english
За Епал

ЕПАЛ знак за качество

Само ЕВРО палети с качество, одобрено от ЕПАЛ носят нашия знак за качество.

Нашите партньори по света, които работят с независими контролни и сертификационни компании, са отговорни за поддръжка на качество на същото ниво извън Европа.

Какво е Епал ?

Глобалните икономически и структурни промени непрекъснато изправят логистичната индустрия пред нови предизвикателства. С оглед автоматизацията на процесите и глобализацията на движение на потока от стоки, всички средства за транспортиране като например ЕПАЛ палети трябва да отговарят на непрекъснато нарастващите очаквания. Това от своя страна изисква по-строг качествен контрол. ЕПАЛ гарантира най-висок стандарт на качество за всички ЕПАЛ палети по света.

ЕПАЛ (Европейската палетна асоциация) е основана през 1991, за да работи заедно с Европейските железници, с цел да осигурява и контролира ЕВРО палетите да отговарят на качествените стандарти.


Защо Епал ?

Балканска палетна асоциация

Борба с фалшификатите